Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.CKII Bùi Văn Dũng Anh

Bs.CKII Bùi Văn Dũng Anh

CHỨC VỤ VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Chức vụ : Phó Giám Đốc Bệnh Viện, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.
  • Chuyên môn : Bác sĩ CK cấp II chuyên ngành quản lý y tế.

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

  • Năm 2009: “ Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 2009”
  • Năm 2010 “Tỷ lệ viêm phổi bệnh viện và các yếu tố liên quan tại khoa HSTC-CĐ và khoa Hồi sức thần kinh tại BVĐK Đồng Nai” đề tài  đã được Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2010 nghiệm thu.
  • Năm 2011: “Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các yếu tố liên quan từ năm 2010 đến năm 2012”.
  • Năm 2012: “Viêm phổi bệnh viện liên quan đến thông khí xâm lấn và hiệu quả của chương trình kiểm soát viêm phổi bệnh viện”.
  • Năm 2013: “Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2012” đề tài  đã được Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2013 nghiệm thu.