Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Thạc sĩ Phạm Thị Tám

Trưởng khoa Nội Tổng Hợp 2

Bs.CKI Nguyễn Khổng Tường Minh

Phó khoa nội tổng hợp 2