Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.CKI Phạm Xuân Sơn

Trưởng khoa niệu