Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.CKI Trần Đức Toan

Phó khoa nội tổng hợp 1

Bs.CKI Đỗ Thị Nga

Phó khoa nội tổng hợp 1

Thạc sĩ Tôn Thất Hoàng Hùng

Trưởng Khoa nội tổng hợp

Bs Đinh Tấn Trọng

Khoa nội tổng hợp

Bs Hồ Sỹ Tiệp

Khoa nội tổng hợp