Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

KTV Trịnh Phùng Bảo Châu

Phó khoa Xét Nghiệm

KTV Bùi Thị Thanh Nguyên

Trưởng khoa xét nghiệm