Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoan

Trưởng khoa Sản

KTV Bùi Thị Thanh Nguyên

Trưởng khoa xét nghiệm

Bs.Nguyễn Thị Mai Liên

Phó khoa nội tổng hợp 3

Bs.Lê Thị Ngọc Yến

Trưởng khoa thận nhân tạo

Bs.Chế Quang Thống

Trưởng khoa nội tổng hợp 4

Bs.CKI Trần Thị Mỹ Phượng

Phó khoa liên chuyên khoa

Bs.CKI Phạm Thị Ngọc Nga

Khoa khám bệnh

Bs.CKII Lê Nguyên Hòa

Trưởng khoa liên chuyên khoa

Bs.CKI Ngô Đức Đễ

Trưởng Khoa ngoại tổng hợp

Bs Đào Ngọc Linh

Khoa ngoại tổng hợp

Bs Đồng Khắc Sơn

Khoa ngoại tổng hợp

Bs.CKI Sơn Thị Lam Thùy

Phó Khoa sản

Bs Phan Tiến Sĩ

Khoa sản

Bs Lê Quý Hậu

Khoa sản