Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Thạc sĩ Tôn Thất Hoàng Hùng

Trưởng Khoa nội tổng hợp

Bs Đinh Tấn Trọng

Khoa nội tổng hợp

Bs.CKI Nguyễn Thị Hòa Bình

Trưởng Khoa Khám Bệnh

Bs Hồ Sỹ Tiệp

Khoa nội tổng hợp

Bs.CKI Lê Ngọc Quý

Phó khoa chấn thương chỉnh hình

Bs Võ Minh Châu

Khoa chấn thương chỉnh hình

Bs.CKI Đặng Quang Hòa

Khoa chấn thương chỉnh hình

Bs Nguyễn Thành Minh

Khoa chấn thương chỉnh hình

Bs.CKI Đào Quốc Khánh

Trưởng Khoa thăm dò chức năng

Bs.CKI Hoàng Nam Dziền

Khoa thăm dò chức năng

Bs Nguyễn Công Huyền Trang

Khoa răng hàm mặt

Ds Nguyễn Thị Thanh Trúc

Phó Khoa dược