Logo
vi en
Đội ngũ chuyên gia

Bs.CKII Ngô Đức Tuấn

Giám đốc bệnh viện

Ts.Bs Trương Thiết Dũng

Phó giám đốc bệnh viện

Bs.CKII Bùi Văn Dũng Anh

Phó giám đốc bệnh viện

Bs.CKI Phạm Thị Ngọc Nga

Khoa khám bệnh

Bs.CKII Lê Nguyên Hòa

Khoa khám bệnh

Bs.CKI Ngô Đức Đễ

Trưởng Khoa ngoại tổng hợp

Bs Đào Ngọc Linh

Khoa ngoại tổng hợp

Bs Đồng Khắc Sơn

Khoa ngoại tổng hợp

Bs.CKI Sơn Thị Lam Thùy

Phó Khoa sản

Bs Phan Tiến Sĩ

Khoa sản

Bs Lê Quý Hậu

Khoa sản

Thạc sĩ Tôn Thất Hoàng Hùng

Phó Khoa nội tổng hợp